Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Στη σελίδα αυτή, θα βρείτε όλα τα τελευταία νέα που έχουν σχέση με τα εργασιακά δρώμενα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.


Show details for [<a class="simpletitle">2020</a>]2020
Show details for [<a class="simpletitle">2019</a>]2019
Show details for [<a class="simpletitle">2018</a>]2018
Show details for [<a class="simpletitle">2017</a>]2017
Show details for [<a class="simpletitle">2016</a>]2016
Show details for [<a class="simpletitle">2015</a>]2015
Show details for [<a class="simpletitle">2014</a>]2014
Show details for [<a class="simpletitle">2013</a>]2013
Hide details for [<a class="simpletitle">2012</a>]2012
Show details for [<a class="simpletitle">Οκτώβριος</a>]Οκτώβριος
Show details for [<a class="simpletitle">Ιούνιος</a>]Ιούνιος
Hide details for [<a class="simpletitle">Μάιος</a>]Μάιος
- 28/05/2012 Ο Περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2012
- 24/05/2012 Διάταγμα Κατώτατου Μισθού με Ισχύ από 1η Απριλίου 2012
Show details for [<a class="simpletitle">Απρίλιος</a>]Απρίλιος
Show details for [<a class="simpletitle">Μάρτιος</a>]Μάρτιος
Show details for [<a class="simpletitle">2011</a>]2011
Show details for [<a class="simpletitle">2010</a>]2010
Show details for [<a class="simpletitle">2009</a>]2009
Show details for [<a class="simpletitle">2008</a>]2008
Show details for [<a class="simpletitle">2007</a>]2007
Show details for [<a class="simpletitle">2006</a>]2006
Show details for [<a class="simpletitle">2005</a>]2005
Show details for [<a class="simpletitle">2004</a>]2004