ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Στη σελίδα αυτή, θα βρείτε όλα τα τελευταία νέα που έχουν σχέση με τα εργασιακά δρώμενα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Show details for [<a class="simpletitle">2020</a>]2020
Show details for [<a class="simpletitle">2019</a>]2019
Show details for [<a class="simpletitle">2018</a>]2018
Show details for [<a class="simpletitle">2017</a>]2017
Show details for [<a class="simpletitle">2016</a>]2016
Show details for [<a class="simpletitle">2015</a>]2015
Show details for [<a class="simpletitle">2014</a>]2014
Show details for [<a class="simpletitle">2013</a>]2013
Show details for [<a class="simpletitle">2012</a>]2012
Show details for [<a class="simpletitle">2011</a>]2011
Show details for [<a class="simpletitle">2010</a>]2010
Hide details for [<a class="simpletitle">2009</a>]2009
Show details for [<a class="simpletitle">Ιούλιος</a>]Ιούλιος
Show details for [<a class="simpletitle">Ιούνιος</a>]Ιούνιος
Show details for [<a class="simpletitle">Απρίλιος</a>]Απρίλιος
Show details for [<a class="simpletitle">Μάρτιος</a>]Μάρτιος
Show details for [<a class="simpletitle">Φεβρουάριος</a>]Φεβρουάριος
Hide details for [<a class="simpletitle">Ιανουάριος</a>]Ιανουάριος
- 15/01/2009 Τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμου (Ν. 47(Ι)/2005)
- 13/01/2009 Παρουσιάσεις Εργατικής Νομοθεσίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
- 09/01/2009 Τιμαριθμικό Επίδομα 01.01.2009
- 02/01/2009 Μισθοί πρόσληψης με βάση τις συλλογικές συμβάσεις
Show details for [<a class="simpletitle">2008</a>]2008
Show details for [<a class="simpletitle">2007</a>]2007
Show details for [<a class="simpletitle">2006</a>]2006
Show details for [<a class="simpletitle">2005</a>]2005
Show details for [<a class="simpletitle">2004</a>]2004
_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων