ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ δύο Φύλων


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανέλαβε την προώθηση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», το οποίο είχε ως στόχο την αντιμετώπιση των αιτιών που δημιουργούν και συντηρούν το χάσμα αμοιβών στην Κύπρο. Η υλοποίηση του Έργου ξεκίνησε το 2010 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2015. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανήλθε γύρω στα €2 εκατομμύρια, από τα οποία το 85% προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Έργου: http://www.gender-equalpay.com


Ανάπτυξη Εργαλείου Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, τον Απρίλιο του 2014, συστάθηκε ο «Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων» με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα ισότητας, σκοπός του οποίου είναι η πιστοποίηση επιχειρήσεων οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Μοντέλο Πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για δύο είδη πιστοποίησης: (α) συγκεκριμένης καλής πρακτικής και να λάβουν την πιστοποίηση «Καλή Πρακτική» (Best Practice) και (β) ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο και να λάβουν την πιστοποίηση «Εργοδότης Ισότητας».

Μέχρι το 2016 πιστοποιήθηκαν συνολικά 40 επιχειρήσεις/οργανισμοί, 19 από τις οποίες έλαβαν την πιστοποίηση «Εργοδότης Ισότητας» και οι υπόλοιπες την πιστοποίηση «Καλή Πρακτική» (Best Practice) για την εφαρμογή συγκεκριμένων καλών πρακτικών. Ο θεσμός θα συνεχίσει να υλοποιείται σε ετήσια βάση.Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2011 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων