Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Κοινωνικός Διάλογος στο Κλαδικό Επίπεδο


Ο κοινωνικός διάλογος σε κλαδικό επίπεδο είναι επίσης πολύ σημαντικός, αλλά διαφέρει σημαντικά από την μορφή που παρουσιάζει σε εθνικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, ο κοινωνικός διάλογος στο κλαδικό επίπεδο παίρνει περισσότερο τη μορφή του διμερούς διαλόγου, περιορίζοντας σε κάποιο βαθμό την τριμερή συνεργασία ή μεταφέροντας τα κλαδικά προβλήματα στην πλατφόρμα του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου που γίνεται σε εθνικό επίπεδο.

Πολλές φορές θέματα που επηρεάζουν ένα συγκεκριμένο κλάδο βρίσκουν το δρόμο συζήτησης και επίλύσης σε σώματα εθνικού κοινωνικού διαλόγου, αφού το μικρό μέγεθος της Κύπρου πολλές φορές δεν επιτρέπει την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τριμερών σωμάτων κοινωνικού διαλόγου σε κλαδικό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι επαγγελματικοί εργοδοτικοί συνδέσμοι είναι πολύ καλά οργανωμένοι σε κλαδικό επίπεδο και είτε ανεξάρτητα, είτε, μέσα από τις δύο εργοδοτικές οργανώσεις υπάρχει ικανοποιητική εκπροσώπηση και οργάνωση για την επίλυση προβλημάτων σε διμερές επίπεδο, είτε με κρατικές υπηρεσίες, είτε με τις συντεχνίες.


No documents found22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Καταγγελίες

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

About Cyprus

Κάν'το Ηλεκτρονικά

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)