ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ηλεκτρονική Υποβολή Παραπόνων


Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε επώνυμο παράπονο, παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο στο σύνδεσμο που ακολουθεί. Αφού λάβουμε το έντυπο, θα επικοινωνήσει μαζί σας ο επιθεωρητής ή ο λειτουργός που θα χειριστεί το θέμα, το συντομότερο δυνατόν.Αν επιθυμείτε να υποβάλετε ανώνυμη καταγγελία, παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο στο σύνδεσμο που ακολουθεί. Στην περίπτωση αυτή, το Τμήμα δεν θα επικοινωνήσει μαζί σας δεδομένου ότι δεν θα καταχωρήσετε τα δικά σας στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε όπως το Τμήμα επικοινωνήσει μαζί σας θα πρέπει να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο για το Επώνυμο Παράπονο.

Σε σχέση με την εξέταση ανώνυμων καταγγελιών, αφού λάβουμε το συμπληρωμένα τα ηλεκτρονικά έντυπα που μας υποβάλλονται, οι καταγγελίες αξιολογούνται και στη συνέχεια διεκπεραιώνονται με τις εσωτερικές μας διαδικασίες στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται και επιτόπιος έλεγχος από αρμόδιο επιθεωρητή ή λειτουργό του Τμήματος.

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων