ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ηλεκτρονική Υποβολή Παραπόνων


Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε επώνυμο παράπονο, παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο στο σύνδεσμο που ακολουθεί. Αφού λάβουμε το έντυπο, θα επικοινωνήσει μαζί σας ο επιθεωρητής ή ο λειτουργός που θα χειριστεί το θέμα, το συντομότερο δυνατόν.Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε ανώνυμο παράπονο, παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο στο σύνδεσμο που ακολουθεί. Αφού λάβουμε το έντυπο θα ακολουθήσει ο σχετικός έλεγχος/εξέταση από αρμόδιο επιθεωρητή ή λειτουργό του Τμήματος.

_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων