Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ηλεκτρονική Υποβολή Παραπόνων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε επώνυμο παράπονο, παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο στο σύνδεσμο που ακολουθεί. Αφού λάβουμε το έντυπο, θα επικοινωνήσει μαζί σας ο επιθεωρητής ή ο λειτουργός που θα χειριστεί το θέμα, το συντομότερο δυνατόν.Αν επιθυμείτε να υποβάλετε ανώνυμη καταγγελία, παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο στο σύνδεσμο που ακολουθεί. Στην περίπτωση αυτή, το Τμήμα δεν θα επικοινωνήσει μαζί σας δεδομένου ότι δεν θα καταχωρήσετε τα δικά σας στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε όπως το Τμήμα επικοινωνήσει μαζί σας θα πρέπει να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο για το Επώνυμο Παράπονο.

Σε σχέση με την εξέταση ανώνυμων καταγγελιών, αφού λάβουμε το συμπληρωμένα τα ηλεκτρονικά έντυπα που μας υποβάλλονται, οι καταγγελίες αξιολογούνται και στη συνέχεια διεκπεραιώνονται με τις εσωτερικές μας διαδικασίες στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται και επιτόπιος έλεγχος από αρμόδιο επιθεωρητή ή λειτουργό του Τμήματος.


22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

CyprusFlightPass

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)