ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ηλεκτρονική Αίτηση ΜεσολάβησηςΗμερομηνία:04/07/2020
Παρακαλούμε όπως μεσολαβήσετε για επίλυση εργατικής διαφοράς που εγέρθηκε σε σχέση με αιτήματα / παράπονα που υποβλήθηκαν στην επιχείρηση: *
Τα εκκρεμή θέματα είναι τα εξής (απαριθμείστε συνοπτικά π.χ. Ταμείο Προνοίας, Γενικές Αυξήσεις, Απόλυση Εργάτη, κ.λ.π.): *
Αριθμός εργοδοτούμενων επηρεαζομένων από τη διαφορά: *
Κοινές συναντήσεις κατά τις εξής ημερομηνίες: *
Ημερομηνία
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Ημερομηνία
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Ημερομηνία
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Ημερομηνία
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Ημερομηνία
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Στοιχεία Eκπροσώπου Συντεχνιών: *
Πλήρες Όνομα:1. 2.
3. 4.
5. 6.
Διεύθυνση:1. 2.
3. 4.
5. 6.
Τηλέφωνο:1. 2.
3. 4.
5. 6.


Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων στοιχείων
Στοιχεία Εργοδότη ή Eκπροσώπου του: *
Πλήρες Όνομα:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:


Τα πεδία με το * είναι υποχρεωτικά.
* Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία είτε του εκπροσώπου συντεχνιών, είτε του εργοδότη._______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων