Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης
Ημερομηνία:29/09/2020
Παρακαλούμε όπως μεσολαβήσετε για επίλυση εργατικής διαφοράς που εγέρθηκε σε σχέση με αιτήματα / παράπονα που υποβλήθηκαν στην επιχείρηση: *
Τα εκκρεμή θέματα είναι τα εξής (απαριθμείστε συνοπτικά π.χ. Ταμείο Προνοίας, Γενικές Αυξήσεις, Απόλυση Εργάτη, κ.λ.π.): *
Αριθμός εργοδοτούμενων επηρεαζομένων από τη διαφορά: *
Κοινές συναντήσεις κατά τις εξής ημερομηνίες: *
Ημερομηνία
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Ημερομηνία
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Ημερομηνία
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Ημερομηνία
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Ημερομηνία
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Στοιχεία Eκπροσώπου Συντεχνιών: *
Πλήρες Όνομα:1. 2.
3. 4.
5. 6.
Διεύθυνση:1. 2.
3. 4.
5. 6.
Τηλέφωνο:1. 2.
3. 4.
5. 6.


Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων στοιχείων
Στοιχεία Εργοδότη ή Eκπροσώπου του: *
Πλήρες Όνομα:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:


Τα πεδία με το * είναι υποχρεωτικά.
* Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία είτε του εκπροσώπου συντεχνιών, είτε του εργοδότη.
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)