Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης
Ημερομηνία:11/04/2021

1.Παρακαλούμε όπως μεσολαβήσετε για επίλυση της/των εργατικής/κων διαφοράς/ρων που εγέρθηκε/καν στην επιχείρηση*:
(α) Οι εκκρεμείς εργατικές διαφορές είναι οι εξής (απαριθμείστε συνοπτικά, π.χ. Ανανέωση/Σύναψη Συλλογικής Σύμβασης, Ταμείο Προνοίας, Γενικές Αυξήσεις, Απόλυση Εργάτη, κ.λπ.): *Αρ. επηρεαζόμενων υπαλλήλων *
(β)Κοινές συναντήσεις κατά τις εξής ημερομηνίες (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ): *
1.

2.
3.
4.
5.


Η/Οι εργατική/ές διαφορά/ές υποβλήθηκε/αν από:*

Στοιχεία Eκπροσώπων Συντεχνιών:*Στοιχεία Εργοδότη ή Eκπροσώπου του:*
(i) Πλήρες όνομα:

(i) Πλήρες όνομα:

Συντεχνία:

Διεύθυνση:

Τηλ.:

Τηλ.:


Φαξ

Email:


(ii) Πλήρες όνομα:
Συντεχνία:
Τηλ.:

Φαξ:

Email:


(iii) Πλήρες όνομα:
Συντεχνία:
Τηλ.:

Φαξ:

Email:Τα πεδία με το * είναι υποχρεωτικά.

* Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία είτε του εκπροσώπου συντεχνιών, είτε του εργοδότη.

captcha


22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

CyprusFlightPass

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)