ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα/Αιτήσεις


Η Υπηρεσία Εγγραφής Συντεχνιών, για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής των περί Συντεχνιών Νόμων, αλλά και για σκοπούς τήρησης ενημερωμένου αρχείου αναφορικά με τις εγγεγραμμένες οργανώσεις, διαθέτει αριθμό εντύπων τα οποία οι εγγεγραμμένες συντεχνίες είναι υποχρεωμένες να συμπληρώνουν σε περίπτωση αλλαγών στη διοικητική τους δομή, αλλαγών στα στοιχεία τους ή για την υποβολή των ετήσιων τους λογαριασμών, κ.ο.κ.

Τα έντυπα, που θα βρείτε πιο κάτω, μπορείτε να τα τυπώσετε και αφού συμπληρωθούν και υπογραφούν να παρουσιαστούν ή να αποσταλούν, μαζί με το ανάλογο τέλος για εξέταση και προώθηση τους στον Έφορο Συντεχνιών, στη διεύθυνση:

Έφορος Συντεχνιών
Υπηρεσία Εγγραφής Συντεχνιών
1431 Λευκωσία


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2011 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων