Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Έντυπα/Αιτήσεις


Η Υπηρεσία Εγγραφής Συντεχνιών, για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής των περί Συντεχνιών Νόμων, αλλά και για σκοπούς τήρησης ενημερωμένου αρχείου αναφορικά με τις εγγεγραμμένες οργανώσεις, διαθέτει αριθμό εντύπων τα οποία οι εγγεγραμμένες συντεχνίες είναι υποχρεωμένες να συμπληρώνουν σε περίπτωση αλλαγών στη διοικητική τους δομή, αλλαγών στα στοιχεία τους ή για την υποβολή των ετήσιων τους λογαριασμών, κ.ο.κ.

Τα έντυπα, που θα βρείτε πιο κάτω, μπορείτε να τα τυπώσετε και αφού συμπληρωθούν και υπογραφούν να παρουσιαστούν ή να αποσταλούν, μαζί με το ανάλογο τέλος για εξέταση και προώθηση τους στον Έφορο Συντεχνιών, στη διεύθυνση:

Έφορος Συντεχνιών
Υπηρεσία Εγγραφής Συντεχνιών
1431 ΛευκωσίαΣχετικά Αρχεία:

Έντυπο Εγγραφής Παραρτήματος Συντεχνίας.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 28,56Kb)
Τύπος Σ02 - Αίτηση προς Εγγραφή Συντεχνίας.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 47,43Kb)
Τύπος Σ07 - Αίτηση προς Εγγραφή Μερικής Τροποποίησης Καταστατικού.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 26,52Kb)
Τύπος Σ09 - Αίτηση προς Εγγραφή Πλήρους Τροποποίησης Καταστατικού.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 26,52Kb)
Τύπος Σ11 - Γνωστοποίηση Διευθύνσεως ή Αλλαγής της Εγγεγραμμένης Έδρας ή Γραφείου.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 23,46Kb)
Τύπος Σ12 - Γνωστοποίηση Αλλαγής Αξιοματούχων.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 39,78Kb)
Τύπος Σ13 - Αίτηση προς Έγκριση και Γνωστοποίηση Αλλαγής Επωνυμίας.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 27,54Kb)
Τύπος Σ14 - Ένορκος Δήλωση Συνοδεύουσα την Αίτηση προς Έκγριση Αλλαγής Επωνυμίας.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 27,03Kb)
Τύπος Σ15 - Αίτηση δι' Άδειαν Συγχωνεύσεως.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 48,45Kb)
Τύπος Σ16 - Γνωστοποίηση Διαλύσεως.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 24,99Kb)
Αίτηση για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 48,96Kb)
Αίτηση για Αναγνώριση της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 16,92Kb)
Τύπος Σ17 - Ετήσια Κατάστασις Εγγεγραμμένης Συντεχνίας ή Παραρτήματος.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 157,58Kb)

No documents found22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

CyprusFlightPass

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)