Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Δικαιώματα/Εξουσίες Επιθεωρητών


Οι εξουσίες του επιθεωρητή καθορίζονται μέσα από την αντίστοιχη για κάθε περίπτωση νομοθεσία. Ο επιθεωρητής οφείλει να είναι άριστος γνώστης των εξουσιών που του παρέχει η νομοθεσία και πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε υπέρβαση τους.

Οι κυριότερες εξουσίες του επιθεωρητή που απορρέουν από τις νομοθεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Να εισέρχεται, με ή χωρίς προειδοποίηση, σε οποιοδήποτε χώρο απασχόλησης, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας, με την επίδειξη της ταυτότητας του. Σε περίπτωση οικιακού υποστατικού, η είσοδος επιτρέπεται μόνο εφόσον εξασφαλισθεί η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του.
  • Να συνοδεύεται από αστυνομικό εάν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα παρεμποδιστεί στην εκτέλεση των καθηκόντων ή στην άσκηση των εξουσιών του.
  • Να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει ο ίδιος ότι είναι απαραίτητο.
  • Να διεξάγει ελέγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες, ανακρίσεις και εξετάσεις που ο ίδιος θεωρεί αναγκαίο για να διαπιστώσει την εφαρμογή της νομοθεσίας.

No documents found13ος μισθός

Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2010 - 2015

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Καταγγελίες

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

About Cyprus

Κάν'το Ηλεκτρονικά

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου