Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Δικαιώματα/Εξουσίες Επιθεωρητών


Οι εξουσίες του επιθεωρητή καθορίζονται μέσα από την αντίστοιχη για κάθε περίπτωση νομοθεσία. Ο επιθεωρητής οφείλει να είναι άριστος γνώστης των εξουσιών που του παρέχει η νομοθεσία και πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε υπέρβαση τους.

Οι κυριότερες εξουσίες του επιθεωρητή που απορρέουν από τις νομοθεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Να εισέρχεται, με ή χωρίς προειδοποίηση, σε οποιοδήποτε χώρο απασχόλησης, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας, με την επίδειξη της ταυτότητας του. Σε περίπτωση οικιακού υποστατικού, η είσοδος επιτρέπεται μόνο εφόσον εξασφαλισθεί η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του.
  • Να συνοδεύεται από αστυνομικό εάν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα παρεμποδιστεί στην εκτέλεση των καθηκόντων ή στην άσκηση των εξουσιών του.
  • Να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει ο ίδιος ότι είναι απαραίτητο.
  • Να διεξάγει ελέγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες, ανακρίσεις και εξετάσεις που ο ίδιος θεωρεί αναγκαίο για να διαπιστώσει την εφαρμογή της νομοθεσίας.

No documents found22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

CyprusFlightPass

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)