Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Οδηγοί και άλλο πληροφοριακό υλικό


Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε διάφορες εκδόσεις του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη (Μέγεθος Αρχείου: 469,39Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυγκεντρωτικός Οδηγός για τις Νομοθεσίες που εφαρμόζει το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Μέγεθος Αρχείου: 32170,93Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικός Οδηγός για τις Βασικές Πρόνοιες της Εργατικής Νομοθεσίας (Μέγεθος Αρχείου: 322,45Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικός Οδηγός για την Ενημέρωση του Εργοδοτούμενου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σχέση Εργασίας (Μέγεθος Αρχείου: 132,23Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικός Οδηγός για την Προστασία των Μισθών (Μέγεθος Αρχείου: 307,22Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕνημερωτικός Οδηγός για την Ίση Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας (Μέγεθος Αρχείου: 22,11Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικός Οδηγός για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας (Μέγεθος Αρχείου: 105,89Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικός Οδηγός για την Εργασία με Μερική Απασχόληση (Μέγεθος Αρχείου: 6212,05Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικός Οδηγός για την Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Μέγεθος Αρχείου: 129,42Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικός Οδηγός για τη Γονική Άδεια και Άδεια για Λόγους Ανωτέρας Βίας (Μέγεθος Αρχείου: 388,65Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικός Οδηγός για τους Όρους Εργοδότησης Εργοδοτουμένων σε Κέντρα Αναψυχής (Μέγεθος Αρχείου: 253,74Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικός Οδηγός για τη Διατήρηση και Διασφάλιση των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων ή Τμημάτων τους ή Εγκαταστάσεων (Μέγεθος Αρχείου: 134,13Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικός Οδηγός για την Αναγνώριση της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης (Μέγεθος Αρχείου: 1077,05Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικός Οδηγός για τις Ομαδικές Απολύσεις (Μέγεθος Αρχείου: 132,78Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικός Οδηγός για τις Ώρες Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Μέγεθος Αρχείου: 146,44Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικός Οδηγός για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών (Μέγεθος Αρχείου: 2021,93Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικός Οδηγός για τη Θέσπιση Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων (Μέγεθος Αρχείου: 238,85Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικός Οδηγός για τη Σύσταση Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων (Μέγεθος Αρχείου: 312,33Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων (Μέγεθος Αρχείου: 364,62Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυμφωνία για την Επίλυση Εργατικών Διαφορών σε Ουσιώδεις Υπηρεσίες (Μέγεθος Αρχείου: 89,33Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠινακίδα Ειδικού Καταστήματος (έντυπο με οδηγίες) (Μέγεθος Αρχείου: 77Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για Έκδοση Επαγγελματικού Βιβλιαρίου στα Ξενοδοχεία / Κέντρα Αναψυχής (Μέγεθος Αρχείου: 29,14Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑπόδειξη Παραλαβής Αιτήσεων Επαγγελματικών Βιβλιαρίων (Μέγεθος Αρχείου: 18,77Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΔείγμα ενημέρωσης όρων απασχόλησης (Μέγεθος Αρχείου: 20,93Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΠίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και Αντίστοιχη Ετήσια Μεταβολή Μισθών στη βάση της Συμφωνίας για την ΑΤΑ ημερομηνίας 28.07.2017 (Μέγεθος Αρχείου: 12,37Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΥπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ) (Μέγεθος Αρχείου: 11,98Kb)