ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νόμοι/Κανονισμοί/Διατάγματα


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων είναι η Αρμόδια Υπηρεσία για εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας στη Κύπρο. Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τους Νόμους, Κανονισμούς και Διατάγματα που εφαρμόζει το Τμήμα και που στο σύνολο τους, καθορίζουν και διασφαλίζουν ελάχιστους όρους εργοδότησης, καθώς και σειρά άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργοδοτουμένων και των εργοδοτών αντίστοιχα.

Τονίζεται ότι με βάση τη νομολογία αλλά και το σύστημα εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο, οι Νομοθεσίες στην πλειονότητα τους καθορίζουν τα ελάχιστα επίπεδα, ενώ οι συγκεκριμένοι όροι εργοδότησης των εργαζομένων καθορίζονται μέσω των συλλογικών συμβάσεων, ή άλλων συμφωνιών μεταξύ του εργοδότη και του εργοδοτούμενου, αφού όλες οι εργατικές νομοθεσίες επιτρέπουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.

Τέλος, σημειώνεται ότι πέραν των αυτούσιων κειμένων της Νομοθεσίας μπορείτε να δείτε και τους Οδηγούς ενημέρωσης που βρίσκονται στο τμήμα της ιστοσελίδας μας με τίτλο "Οδηγοί και άλλο πληροφοριακό υλικό".
_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων