Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Νόμοι/Κανονισμοί/Διατάγματα


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων είναι η Αρμόδια Υπηρεσία για εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας στη Κύπρο. Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τους Νόμους, Κανονισμούς και Διατάγματα που εφαρμόζει το Τμήμα και που στο σύνολο τους, καθορίζουν και διασφαλίζουν ελάχιστους όρους εργοδότησης, καθώς και σειρά άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργοδοτουμένων και των εργοδοτών αντίστοιχα.

Τονίζεται ότι με βάση τη νομολογία αλλά και το σύστημα εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο, οι Νομοθεσίες στην πλειονότητα τους καθορίζουν τα ελάχιστα επίπεδα, ενώ οι συγκεκριμένοι όροι εργοδότησης των εργαζομένων καθορίζονται μέσω των συλλογικών συμβάσεων, ή άλλων συμφωνιών μεταξύ του εργοδότη και του εργοδοτούμενου, αφού όλες οι εργατικές νομοθεσίες επιτρέπουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.

Τέλος, σημειώνεται ότι πέραν των αυτούσιων κειμένων της Νομοθεσίας μπορείτε να δείτε και τους Οδηγούς ενημέρωσης που βρίσκονται στο τμήμα της ιστοσελίδας μας με τίτλο "Οδηγοί και άλλο πληροφοριακό υλικό".


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμοι του 2000 έως 2007 (Μέγεθος Αρχείου: 72,52Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμοι του 2002 έως 2007 (Μέγεθος Αρχείου: 110,78Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμοι του 2002 έως 2007 (Μέγεθος Αρχείου: 84,68Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμοι του 2003 έως 2018 (Μέγεθος Αρχείου: 136,35Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμοι του 2002 έως 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 280,33Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2012 (Μέγεθος Αρχείου: 436,77Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμοι του 1967  έως 2016 (Μέγεθος Αρχείου: 241,76Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί Προστασίας των Μισθών Νόμοι του 2007 έως 2012 (Μέγεθος Αρχείου: 118,22Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμος (Κεφ. 183) (Μέγεθος Αρχείου: 53,33Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤο περί Κατώτατων Μισθών (Πωλητές, Γραφείς, Νοσηλευτικοί Βοηθοί, Βοηθοί Παιδοκόμοι, Βοηθοί Βρεφοκόμοι, Σχολικοί Βοηθοί, Φρουροί, Φροντιστές και Καθαριστές) Διάταγμα του 2012 (Μέγεθος Αρχείου: 107,73Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020 (Μέγεθος Αρχείου: 139,55Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμοι του 2006 έως 2020 (Μέγεθος Αρχείου: 195,82Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤα περί Καθορισμού των Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών που διατίθενται από τα Ειδικά Καταστήματα Δατάγματα του 2006-2014 (Μέγεθος Αρχείου: 1326,48Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤο περί Κατώτατων Μισθών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2020 (Μέγεθος Αρχείου: 77,46Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων Νόμοι του 2005 έως 2018 (Μέγεθος Αρχείου: 118,3Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί Ομαδικών Απολύσεων Νόμοι του 2001 έως 2018 (Μέγεθος Αρχείου: 113Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής Νόμοι του 1968 έως 2009 και Κανονισμοί (Μέγεθος Αρχείου: 263,49Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1972 έως 2016 (Μέγεθος Αρχείου: 448,56Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί Ωρών Απασχολήσεως Νόμοι του 1967-2002 (Κεφ. 182) (Μέγεθος Αρχείου: 36,55Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί Ωρών Απασχολήσεως Νόμος - Διατάγματα (Μέγεθος Αρχείου: 1453,34Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί Συντεχνιών Νόμος του 1965 (Μέγεθος Αρχείου: 158,17Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί Συντεχνιών Κανονισμοί του 1968 έως 2002 (Μέγεθος Αρχείου: 1489,29Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί της Αναγνώρισης της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης και του Δικαιώματος Παροχής Συνδικαλιστικών Διευκολύνσεων για Σκοπούς Αναγνώρισης Νόμος του 2012 (Μέγεθος Αρχείου: 131,97Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωµάτων των Εργοδοτουµένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τµηµάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων Νόµοι του 2000 έως 2018 (Μέγεθος Αρχείου: 119,52Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμοι του 2007 έως 2017 (Μέγεθος Αρχείου: 649,44Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμος - Διατάγματα 2008-2011 (Μέγεθος Αρχείου: 313,72Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμοι του 2005 έως 2009 (Μέγεθος Αρχείου: 90,04Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας του Ιπτάμενου Προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας Νόμοι του 2004 έως 2007 (Μέγεθος Αρχείου: 71,67Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί Εργατικών Διαφορών (Συνδιαλλαγή, Διαιτησία και Έρευνα) Νόμος (Κεφ. 187) (Μέγεθος Αρχείου: 77,04Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOι περί της Σύστασης Συμβουλίων Εργαζομένων Νόμοι του 2011 έως 2018 (Μέγεθος Αρχείου: 177,88Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί της Σύμβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων (Κυρωτικός) Νόμοι του 1995 έως 2012 (Μέγεθος Αρχείου: 86,32Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί της Ευρωπαικής Συμφωνίας αναφορικά με την Εργασία Πληρωμάτων Οχημάτων που Απασχολούνται στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (ΑΕΤR) και Πρωτόκολλο Υπογραφής Νόμος του 2002 (Μέγεθος Αρχείου: 7078,66Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά τον Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2004 (Μέγεθος Αρχείου: 112,82Kb)


22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

CyprusFlightPass

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)