Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Διαδικασία Μεσολάβησης


Η μεσολάβηση αφορά εργατικές διαφορές του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και αποτελεί μία από τις κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Η διαδικασία της μεσολάβησης καθορίζεται στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. Με βάση τον Κώδικα, δικαίωμα υποβολής αίτησης για μεσολάβηση σε εργατική διαφορά έχουν μόνο η εργοδοτική πλευρά και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, ενώ ο χειρισμός παραπόνων ανοργάνωτων εργοδοτουμένων γίνεται μέσα από ξεχωριστή διαδικασία (βλ. υποβολή παραπόνων).

Η διαδικασία μεσολάβησης συμπεριλαμβάνει τον ορισμό ενός ανεξάρτητου τρίτου ατόμου – μεσολαβητής από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων – το οποίο προσπαθεί να βοηθήσει τις δύο πλευρές (εργοδότης / εργοδοτική οργάνωση και συνδικαλιστική οργάνωση), μεταξύ των οποίων εκκρεμεί εργατική διαφορά, να καταλήξουν σε κάποια διευθέτηση για επίλυσή της. Ο μεσολαβητής προσπαθεί να βοηθήσει τα δύο μέρη, συντεχνίες και εργοδότες, για να επιλύσουν τις εργατικές διαφορές τους, δίδοντας λύσεις που είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές. Ο ρόλος του είναι δηλαδή, καθαρά βοηθητικός στο να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε μια κοινά αποδεκτή λύση, για γεφύρωση της διαφοράς. Εντούτοις, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο μεσολαβητής δεν αγνοεί τις επικρατούσες αρχές σ’ ότι αφορά τα θέσμια των εργασιακών σχέσεων, το δημόσιο συμφέρον και τα σύνηθες κριτήρια πάνω στα οποία βασίζεται ο καθορισµός των µισθών και των όρων εργασίας και οποιαδήποτε κριτήρια τα οποία µπορεί να συµφωνηθούν µεταξύ Κυβέρνησης και των δύο πλευρών της οικονοµίας σε σχέση µε µια πολιτική µισθών και τιµών. Ως εκ των πιο πάνω, ο μεσολαβητής, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, προσπαθεί να βοηθήσει τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μία λύση η οποία θα είναι η βέλτιστη για τα συμφέροντα και των δύο και συγχρόνως προς το ευρύτερο συμφέρον της Κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας.

Λεπτομερώς, η διαδικασία που ακολουθείται ανάλογα με το είδος της εργατικής διαφοράς στην οποίας ενδέχεται αν κληθεί το Τμήμα να μεσολαβήσει, καθορίζεται στον Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες για τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων πατήστε εδώ.No documents found

22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

CyprusFlightPass

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)