ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συλλογικές Συμβάσεις - Ηλεκτρονικό Αρχείο


Οι Συλλογικές Συμβάσεις αποτελούν τον κυριότερο τρόπο, μέσω του οποίου καθορίζονται οι όροι εργοδότησης στη Κύπρο. Οι Συμβάσεις είναι συνήθως διάρκειας 2 ετών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών η ανανέωση συμβάσεων με μικρότερη (πολύ σπάνιο) ή και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, αφού η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης είναι διαπραγματεύσιμη.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων διαθέτει αρχείο συλλογικών συμβάσεων το οποίο μέσω της ιστοσελίδας μας, θα παρέχεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σε ηλεκτρονική μορφή.
_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων