Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Συλλογικές Συμβάσεις - Ηλεκτρονικό Αρχείο


Οι Συλλογικές Συμβάσεις αποτελούν τον κυριότερο τρόπο, μέσω του οποίου καθορίζονται οι όροι εργοδότησης στη Κύπρο. Οι Συμβάσεις είναι συνήθως διάρκειας 2 ετών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών η ανανέωση συμβάσεων με μικρότερη (πολύ σπάνιο) ή και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, αφού η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης είναι διαπραγματεύσιμη.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων διαθέτει αρχείο συλλογικών συμβάσεων το οποίο μέσω της ιστοσελίδας μας, θα παρέχεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σε ηλεκτρονική μορφή.


- Πρακτικό Συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας Linette Ltd αφ’ ενός του Ε.Ε. Σωματείου Βιομηχανικών Εργατοϋπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας και της Συντεχνίας Εργατοϋπαλλήλων Βιομηχανίας Εμπορίου Τύπου, Τυπογραφείων και Γενικών Υπηρεσιών Κύπρου Σ.Ε.Β.Ε.Τ.Τ.Υ.Κ - ΠΕΟ αφ’ ετέρου 01.02.2013 - 31.12.2014
- Πρακτικό Συμφωνίας μεταξύ των Συντεχνιών ΟΙΥΚ - ΣΕΚ και της ΣΕΒΕΤΤΥΚ - ΠΕΟ και του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανακύκλωσης Κύπρου 2013 - 31.12.2014
- Συλλογική Σύμβαση για τους όρους εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Αναψυχής
- Συλλογική Σύμβαση για τους όρους εργασίας των εργαζομένων στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
- Συλλογική Σύμβαση Μεταλλουργικών Βιομηχανιών Κύπρου (2010-2012)
- Συλλογική Σύμβαση μεταξύ της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) αφ' ενός και της Συντεχνίας Οικοδομών Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου (Π.Ε.Ο.) και της Ομοσπονδίας Οικοδομών, Μεταλλορύχων και συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου (Σ.Ε.Κ.) αφ' ετέρου καθορίζουσα τους όρους εργασίας και τα κατώτατα όρια μισθοδοσίας εις την Οικοδομική Βιομηχανία 01.01.2011 - 30.06.2014
- Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Στεγών Ευγηρίας (Π.Σ.Ι.Σ.Ε.) αφ’ ενός και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου ΣΕΚ και της Συντεχνίας Εργατοϋπαλλήλων Βιομηχανίας Τύπου, Τυπογραφείων και Γενικών Υπηρεσιών Κύπρου - ΠΕΟ, που αφορά τους όρους εργασίας και μισθοδοσίας των μελών των Συντεχνιών που εργοδοτούνται στις Στέγες Ηλικιωμένων 01.01.2012 - 31.12.2014
- Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωριού Νήσου και της ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ η οποία ρυθμίζει τους όρους εργασίας και μισθοδοσίας του προσωπικού 1.10.2010 - 31.12.214
- Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Παγκύπριου Συνδέσμου Βιομηχάνων Επίπλου και Ξυλουργικών από τη μια και της Συντεχνίας Οικοδόμων Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου ΠΕΟ και της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου ΣΕΚ από την άλλη που αναφέρεται στους όρους εργασίας στη Βιομηχανία Επίπλου και Ξυλουργικών 01.01.2011 - 31.12.2014
- Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου αφ’ ενός και της Ένωσης Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου αφ’ ετέρου, η οποία διέπει τη μισθοδοσία και τους όρους υπηρεσίας των ωρομίσθιων εργατών (Συντηρητών και Καθαριστριών) του Πανεπιστημίου Κύπρου 01.01.2013 - 31.12.2014
- Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) αφ’ ενός και της Παγκύπριας Συντεχνίας Εργαζομένων στις Υπηρεσίες ΠΑ.Σ.Ε.Υ. - ΠΕΟ η οποία καθορίζει τους όρους απασχόλησης του προσωπικού 01.05.2012 - 31.12.2014
- Συλλογική Σύμβαση μεταξύ των Συντεχνιών ΟΙΥΚ - ΣΕΚ και της ΣΕΒΕΤΤΥΚ - ΠΕΟ αφ’ ενός και του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανακύκλωσης Κύπρου αφ’ ετέρου, αναφορικά με τους όρους εργασίας και μισθοδοσίας των απασχολούμενων εργατών και βοηθών εργατών στη Βιομηχανία Ανακύκλωσης 01.09.2012 - 31.12.2015
- Συλλογική Σύμβαση Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων 2010-2012
- Συλλογική Σύμβαση Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 2010-2012


22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

CyprusFlightPass

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)