Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Οργανωτική Δομή


Η οργανωτική δομή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, στοχεύει στη μεγιστοποίηση της δυνατότητας του Τμήματος να δραστηριοποιείται παραγωγικά στον τομέα αρμοδιοτήτων του και να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις υποχρεώσεις του.

Συγκεκριμένα, η οργάνωση του Τμήματος σε κεντρικό επίπεδο περιλαμβάνει τους ακόλουθους κλάδους:

  1. τον Κλάδο Όρων Απασχόλησης του Ιδιωτικού Τομέα,
  2. τον Κλάδο Όρων Απασχόλησης του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Τουριστικής Βιομηχανίας, Νομοθεσίας και Διεθνών/Ευρωπαϊκών Θεμάτων
  3. τον Κλάδο Εγγραφής Συντεχνιών και
  4. τη Μονάδα Ισότητας Ανδρών και Γυναικών

Επίσης, το Τμήμα είναι οργανωμένο και σε επαρχιακό επίπεδο, με τη λειτουργία Επαρχιακών Γραφείων Εργασιακών Σχέσεων, με κύριες αρμοδιότητες τη μεσολάβηση σε εργατικές διαφορές, την επιθεώρηση εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και το χειρισμό παραπόνων εργαζομένων, σε τοπικό επίπεδο.
Σχετικά Αρχεία:

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 64,36Kb)

No documents found22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

CyprusFlightPass

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)