ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μήνυμα Διευθυντή


Αγαπητοί Φίλοι,

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, την οποία φιλοδοξούμε να καταστήσουμε σημείο αναφοράς όσον αφορά την ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις στην Κύπρο.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων έπραξε ότι είναι δυνατό έτσι ώστε η ιστοσελίδα αυτή να είναι όσο πιο πλήρης, περιέχοντας κάθε μορφής πληροφορία όπως κείμενα νομοθεσιών, οδηγούς ενημέρωσης του πολίτη, διαδικασίες εξυπηρέτησης πολιτών, στατιστικά στοιχεία, εκδόσεις σε θέματα εργασιακών σχέσεων κ.λ.π. Παράλληλα, το Τμήμα, μέσω της ιστοσελίδας, παρέχει προς τους πολίτες τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ή / και ερωτήσεων έτσι ώστε να διευκολύνεται ακόμη περισσότερο η επικοινωνία Πολίτη – Κράτους.

Ως Διευθύντρια του Τμήματος, ευελπιστώ ότι η ιστοσελίδα αυτή θα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην επιδίωξή μας για την όσο το δυνατόν πιο ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση του κάθε πολίτη. Προς τούτο, δεσμευόμαστε ότι θα πράττουμε ότι είναι δυνατόν για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε προς τον πολίτη, έτσι ώστε το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων να αποτελεί πρότυπο στο τομέα αυτό.

Καλή περιήγηση,

Μαρίνα Ιωάννου-Χασάπη
Διευθύντρια Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων