Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


H ιστοσελίδα αυτή αποτελεί την ηλεκτρονική πύλη εισόδου στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων, τους ίδιους τους εργαζόμενους και εργοδότες καθώς και για τον κάθε πολίτη. Μέσα από αξιόπιστη και συνεχή ενημέρωση, ευελπιστούμε ότι η ιστοσελίδα του Τμήματος μας θα καταστεί σημείο αναφοράς και πληροφόρησης για κάθε θέμα που σχετίζεται με τις εργασιακές σχέσεις και την εργατική νομοθεσία.

Η ενημέρωση και πληροφόρηση γύρω από τους όρους εργοδότησης των εργαζομένων και τα θέματα συλλογικών συμβάσεων αποτελούν για το Τμήμα κύριο εργαλείο για την διατήρηση υγιών εργασιακών σχέσεων. Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τους όρους εργοδότησης στην Κύπρο, με πλήρη αναφορά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των εργαζομένων, όσο και των εργοδοτών, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την εργατική νομοθεσία και, όπου εφαρμόζονται, τις συλλογικές συμβάσεις.

Επιπρόσθετα, στόχος είναι όπως η ιστοσελίδα να αποτελέσει ένα κανάλι ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου και της ανάπτυξης της τριμερούς συνεργασίας των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, των εργοδοτών και του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, με στόχο την ορθή ενημέρωση αλλά και επίλυση των όποιων διαφορών προκύπτουν, μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και κοινωνικής συναίνεσης.


Τελευταία Νέα
28/09/2020 - Οδηγίες για προστασία από τον κορωνοϊό σε χώρους εργασίας
 
25/09/2020 - Developing Equality Allies: An innovative workplace inclusion programme
 
18/09/2020 - Ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020
 
24/04/2020 - Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση - Παράταση Υποβολής Αιτήσεων: 29.05.2020
 
07/04/2020 - Πληροφορίες για κορωνοϊό Covid-19
 
17/03/2020 - Ο 13ος μισθός «βαφτίστηκε» φιλοδώρημα