ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Νομοθεσία για την Προστασία των Μισθών


Τέθηκε σε ισχύ ο περί της Προστασίας των Μισθών Νόμος του 2007, υπ. αρ. 35(Ι)/2007, με την δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 21.03.07. Με την ψήφιση του Νόμου, οι πρόνοιες της Σύμβασης Αρ. 95 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη προστασία των μισθών, την οποία έχει κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία, μεταφέρονται στο εσωτερικό δίκαιο της Κύπρου.

Το κείμενο της νομοθεσίας έχει καταχωρηθεί στη σελίδα Νομοθεσία (Νόμοι/Κανονισμοί/Διατάγματ)._______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων