Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Νομοθεσία για την Προστασία των Μισθών


Τέθηκε σε ισχύ ο περί της Προστασίας των Μισθών Νόμος του 2007, υπ. αρ. 35(Ι)/2007, με την δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 21.03.07. Με την ψήφιση του Νόμου, οι πρόνοιες της Σύμβασης Αρ. 95 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη προστασία των μισθών, την οποία έχει κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία, μεταφέρονται στο εσωτερικό δίκαιο της Κύπρου.

Το κείμενο της νομοθεσίας έχει καταχωρηθεί στη σελίδα Νομοθεσία (Νόμοι/Κανονισμοί/Διατάγματ).
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)