ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμου (Ν. 47(Ι)/2005)


Το τροποποιητικό νομοσχέδιο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Οδικές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15/1/2009 και στις 22/1/2009 υποβλήθηκε προς την Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Το εν λόγω νομοσχέδιο έχει ως σκοπό την ορθή μεταφορά των διατάξεων της Οδηγίας 2002/15/ΕΚ στο κυπριακό δίκαιο και στο πλαίσιο αυτό τροποποιούνται:
· ο ορισμός της νυχτερινής περιόδου
· το άρθρο που καθορίζει το χρόνο εργασίας
· το άρθρο που καθορίζει την περίοδο νυχτερινής εργασίας_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων