Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμου (Ν. 47(Ι)/2005)


Το τροποποιητικό νομοσχέδιο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Οδικές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15/1/2009 και στις 22/1/2009 υποβλήθηκε προς την Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Το εν λόγω νομοσχέδιο έχει ως σκοπό την ορθή μεταφορά των διατάξεων της Οδηγίας 2002/15/ΕΚ στο κυπριακό δίκαιο και στο πλαίσιο αυτό τροποποιούνται:
· ο ορισμός της νυχτερινής περιόδου
· το άρθρο που καθορίζει το χρόνο εργασίας
· το άρθρο που καθορίζει την περίοδο νυχτερινής εργασίας
13ος μισθός

Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2010 - 2015

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Καταγγελίες

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

About Cyprus

Κάν'το Ηλεκτρονικά

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου