Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμου (Ν. 47(Ι)/2005)


Το τροποποιητικό νομοσχέδιο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Οδικές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15/1/2009 και στις 22/1/2009 υποβλήθηκε προς την Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Το εν λόγω νομοσχέδιο έχει ως σκοπό την ορθή μεταφορά των διατάξεων της Οδηγίας 2002/15/ΕΚ στο κυπριακό δίκαιο και στο πλαίσιο αυτό τροποποιούνται:
· ο ορισμός της νυχτερινής περιόδου
· το άρθρο που καθορίζει το χρόνο εργασίας
· το άρθρο που καθορίζει την περίοδο νυχτερινής εργασίας
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)