Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Σεμινάρια για Εργαζόμενους (Ιανουάριος 2008)


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο ενημέρωσης των εργαζομένων σε σχέση με την εργατική Νομοθεσία έχει διοργανώσει σεμινάρια σε όλες τις Επαρχίες, στα οποία καλύφθηκαν θέματα που αφορούν τους όρους απασχόλησης υπαλλήλων καταστημάτων, την γραπτή ενημέρωση του εργοδοτούμενου για τους βασικούς όρους απασχόλησης, την ετήσια άδεια με απολαβές, τον κατώτατο μισθό, την προστασία των μισθών, τη γονική άδεια, την προστασία της μητρότητας, τον τερματισμό απασχόλησης και γενικά θέματα που αφορούν την άδεια ασθενείας, το τιμαριθμικό επίδομα και τον 13ο μισθό.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση σεμιναρίων/παρουσιάσεων με θέμα την εργατική νομοθεσία από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα 22451500 / 01 / 07.
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)