ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Διατάγματα αναφορικά με τη λειτουργία των καταστημάτων στις τουριστικές περιοχές / ζώνες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Λεωφόρος Βύρωνος 7
1463 Λευκωσία


Διατάγματα για τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου,
των τουριστικών περιοχών ζωνών / περιοχών
και των ωραρίων των καταστημάτων που εμπίπτουν σ΄ αυτές

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 21 των περί Βοηθών Καταστημάτων Νόμων εξέδωσε Διατάγματα αναφορικά με τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου, των τουριστικών ζωνών / περιοχών και των ωραρίων των καταστημάτων που εμπίπτουν σ΄ αυτές. Τα Διατάγματα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 3965 και ημερ. 11.03.2005.

Οι ρυθμίσεις που καθορίζονται από τα Διατάγματα είναι οι ίδιες με αυτές που ίσχυσαν κατά την τουριστική περίοδο του 2004.

Με βάση τα Διατάγματα η τουριστική περίοδος ξεκινά στις 15.03.2005 και λήγει στις 15.11.2005, ενώ τα ωράρια και οι τουριστικές ζώνες / περιοχές καθορίστηκαν ως ακολούθως:

(1) Επαρχία Λευκωσίας

(α) Σε ολόκληρη την εντός των τειχών περιοχή του Δήμου Λευκωσίας θα εφαρμόζεται συνεχές ωράριο μέχρι και τις 10 μ.μ., από τη Δευτέρα μέχρι και τη Κυριακή περιλαμβανομένων των αργιών και των ημιαργιών.

(β) Σε ολόκληρη την περιοχή εντός των ορίων του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου, κατά τις Κυριακές θα εφαρμόζεται ωράριο μέχρι τις 2 μ.μ.

(2) Επαρχία Αμμοχώστου

Σε ολόκληρη την περιοχή εντός του Δήμου Αγίας Νάπας και στην περιοχή του Δήμου Παραλιμνίου που καθορίζεται από τον ειδικό χάρτη με αρ. 6411 (η τουριστική περιοχή του Δήμου) θα εφαρμόζεται συνεχές ωράριο μέχρι και τις 11 μ.μ. από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο και την Κυριακή μέχρι τις 7 μ.μ. περιλαμβανομένων των αργιών και των ημιαργιών.

(3) Επαρχία Λάρνακας

(α) Στην περιοχή των «Φοινικούδων» εντός του Δήμου Λάρνακας και σε ολόκληρες τις περιοχές εντός των Κοινοτικών Συμβουλίων Ορόκλινης, Μενεού, Δρομολαξιάς και Πύλας θα εφαρμόζεται συνεχές ωράριο μέχρι και τις 11 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο και την Κυριακή μέχρι τις 7 μ.μ. περιλαμβανομένων των αργιών και των ημιαργιών.

(β) Σε ολόκληρες τις περιοχές εντός των ορίων των Κοινοτικών Συμβουλίων Κιτίου, Περβολιών και Μαζωτού, κατά τις Κυριακές θα εφαρμόζεται ωράριο μέχρι τις 7 μ.μ.

(4) Επαρχία Λεμεσού

(α) Σε ολόκληρες τις περιοχές εντός των Δήμων Λεμεσού, Γερμασόγειας, Αγίου Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς, Κάτω Πολεμιδιών θα εφαρμόζεται συνεχές ωράριο μέχρι και τις 9.30 μ.μ. από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο περιλαμβανομένων των αργιών και των ημιαργιών.

(β) Στην περιοχή κατά μήκος του παραλιακού δρόμου από το ξενοδοχείο Holiday Inn μέχρι και το ανατολικό σύνορο του Κοινοτικού Συμβουλίου Παρεκκλησιάς και με πλάτος από την ακτογραμμή μέχρι και 50 μέτρα βόρεια του παραλιακού δρόμου εντός των ορίων του Δήμου Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας και από την ακτογραμμή μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας εντός των ορίων του Κοινοτικού Συμβουλίου Μουτταγιάκας, Αγίου Τύχωνα και Παρεκκλησιάς θα εφαρμόζεται συνεχές ωράριο μέχρι και τις 11 μ.μ. από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο και κατά τις Κυριακές μέχρι τις 10 μ.μ. περιλαμβανομένων των αργιών και των ημιαργιών.

(5) Επαρχία Πάφου

(α) Σε ολόκληρες τις περιοχές εντός των ορίων των Δήμων Γεροσκήπου, Πέγειας και Πόλης Χρυσοχούς, σε ολόκληρες τις περιοχές εντός των Κοινοτικών Συμβουλίων Χλώρακας, Κισσόνεργας, Νέου Χωριού και στην περιοχή του Δήμου Πάφου που κατά μήκος της οδού Τάφοι των Βασιλέων από το σύνορο με το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας και μέχρι το σύνορο με το Κοινοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου και σε πλάτος μέχρι και την ακτογραμμή, θα εφαρμόζεται συνεχές ωράριο μέχρι και τις 10.00 μ.μ. από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή περιλαμβανομένων των αργιών και των ημιαργιών.

(β) Στην περιοχή του Δήμου Πάφου που δεν καθορίζεται πιο πάνω (ανατολικά της οδού Τάφοι των Βασιλέων) θα εφαρμόζεται ωράριο μέχρι και τις 9.00 μ.μ. από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο περιλαμβανομένων των αργιών, των ημιαργιών. Στην περιοχή αυτή, η θερινή μεταμεσημβρινή ανάπαυση είναι προαιρετική.

Εντός των πιο πάνω ζωνών / περιοχών, σε περίπτωση που αργίες συμπίπτουν με καθημερινές (Δευτέρα-Σάββατο), θα ισχύουν τα πιο πάνω ωράρια για τις καθημερινές και σε περίπτωση που αυτές συμπίπτουν με Κυριακή, θα ισχύουν τα πιο πάνω ωράρια για τις Κυριακές.

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις αφορούν μόνο τη λειτουργία των καταστημάτων και καμία από αυτές δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Βοηθών Καταστημάτων Νόμων και οποιασδήποτε άλλης εργατικής νομοθεσίας.

ΤΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.


15.03.2005

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων