Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Τιμαριθμικό επίδομα Ιανουαρίου 2008


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 03.01.2008, το τιμαριθμικό επίδομα αυξάνεται ως ακολούθως:
  • Τιμαριθμικό Επίδομα: αυξάνεται σε 278,60% από 269,15%
  • Αύξηση Πραγματικών Μισθών: 2,56% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2007.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών φαίνεται στο αρχείο που επισυνάπτεται.




Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Τιμαριθμικό Επίδομα Ιανουαρίου 2008.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 158,53Kb)