Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Χειμερινό Ωράριο Λειτουργίας Καταστημάτων (01.11.2007 μέχρι 31.03.2008) και λήξη της Τουριστικής Περιόδου

Οι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και
των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμοι του 2006 και 2007

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι με βάση τους περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμους του 2006 και 2007, κατά τη Χειμερινή Περίοδο που αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2007 και τερματίζεται την 31η Μαρτίου 2008, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών, κάθε γενικό κατάστημα εφαρμόζει το ακόλουθο ωράριο:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 5:00 π.μ. μέχρι τις 7.30 μ.μ
Τετάρτη, από τις 5:00 π.μ. μέχρι τις 3.00 μ.μ
Σάββατο, από τις 5:00 π.μ. μέχρι τις 7.00 μ.μ
Κυριακή, κλειστά

Επίσης, σημειώνεται ότι στις 31/10/2007 έχει λήξει η τουριστική περίοδος και έτσι, όλα τα γενικά καταστήματα που εμπίπτουν σε τουριστικές περιοχές πρέπει να ακολούθουν το πιο πάνω αναφερόμενο ωράριο.


05.11.2007
13ος μισθός

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Καταγγελίες

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

About Cyprus

Κάν'το Ηλεκτρονικά

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου