ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Πασχαλινό Ωράριο Λειτουργίας Καταστημάτων (05.04.2012 μέχρι 14.04.2012)

Οι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και
των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμοι του 2006 έως 2011


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι με βάση τους περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμους (Ν.155(Ι) του 2006, Ν. 68(Ι) του 2007 και Ν. 6(Ι) του 2011), κατά την Πασχαλινή περίοδο που αρχίζει την 5η Απριλίου και τερματίζεται την 14η Απριλίου 2012, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών, κάθε γενικό κατάστημα μπορεί να εφαρμόζει το ακόλουθο πασχαλινό ωράριο:

­ Δευτέρα με Κυριακή, από τις 5:00 π.μ. μέχρι τις 8.00 μ.μ
­ Μεγάλη Παρασκευή, από τις 5:00 π.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ
­ Μεγάλο Σάββατο, από τις 5:00 π.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ

2. Τονίζεται ότι οι πιο πάνω διατάξεις της Νομοθεσίας και η συνεπακόλουθη επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των γενικών καταστημάτων δεν επηρεάζει τους όρους εργοδότησης των υπαλλήλων, όπως αυτοί ρυθμίζονται από το Νόμο, τις οικείες συλλογικές συμβάσεις ή/και την πρακτική.

3. Σύμφωνα με το Νόμο, το ημερήσιο ωράριο των υπαλλήλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες και η εβδομαδιαία απασχόληση τις 38. Επίσης, η υπερωριακή απασχόληση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 ώρες ημερησίως και τις 8, συνολικά, εβδομαδιαίως. Η υπερωριακή αποζημίωση πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο στη βάση 1:2 για τα ελεύθερα πρωινά/απογεύματα, τις αργίες και τις Κυριακές και 1:1,5 για τις υπόλοιπες ημέρες.


3 Απριλίου 2012
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων