Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Πασχαλινό Ωράριο Λειτουργίας Καταστημάτων (05.04.2012 μέχρι 14.04.2012)

Οι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και
των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμοι του 2006 έως 2011


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι με βάση τους περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμους (Ν.155(Ι) του 2006, Ν. 68(Ι) του 2007 και Ν. 6(Ι) του 2011), κατά την Πασχαλινή περίοδο που αρχίζει την 5η Απριλίου και τερματίζεται την 14η Απριλίου 2012, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών, κάθε γενικό κατάστημα μπορεί να εφαρμόζει το ακόλουθο πασχαλινό ωράριο:

­ Δευτέρα με Κυριακή, από τις 5:00 π.μ. μέχρι τις 8.00 μ.μ
­ Μεγάλη Παρασκευή, από τις 5:00 π.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ
­ Μεγάλο Σάββατο, από τις 5:00 π.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ

2. Τονίζεται ότι οι πιο πάνω διατάξεις της Νομοθεσίας και η συνεπακόλουθη επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των γενικών καταστημάτων δεν επηρεάζει τους όρους εργοδότησης των υπαλλήλων, όπως αυτοί ρυθμίζονται από το Νόμο, τις οικείες συλλογικές συμβάσεις ή/και την πρακτική.

3. Σύμφωνα με το Νόμο, το ημερήσιο ωράριο των υπαλλήλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες και η εβδομαδιαία απασχόληση τις 38. Επίσης, η υπερωριακή απασχόληση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 ώρες ημερησίως και τις 8, συνολικά, εβδομαδιαίως. Η υπερωριακή αποζημίωση πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο στη βάση 1:2 για τα ελεύθερα πρωινά/απογεύματα, τις αργίες και τις Κυριακές και 1:1,5 για τις υπόλοιπες ημέρες.


3 Απριλίου 2012
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

CyprusFlightPass

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)