Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Σεμινάρια για τους Συνδέσμους Κέντρων Αναψυχής


Με πρωτοβουλία του Τμήματός μας και των εργοδοτικών συνδέσμων Ο.Σ.Ι.Κ.Α και ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α, διεξήχθηκε πρόσφατα σειρά ενημερωτικών σεμιναρίων αναφορικά με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, εξετάσθηκαν οι περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμοι και Κανονισμοί καθώς και οι εναρμονιασιακοί Νόμοι.

Τα σεμινάρια έγιναν στην Λάρνακα, Αγία Νάπα και Λεμεσό στις 10.05.2006, 14.06.2006 και 27.07.2006 αντίστοιχα. Σύντομα προγραμματίζονται και νέα σεμινάρια τα οποία θα καλύψουν τις επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου.
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)