Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ναι, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου μπορεί ο εργοδοτούμενος να απολυθεί ή να παραιτηθεί χωρίς να πρέπει να δοθεί από τον εργοδότη ή από τον ίδιο προειδοποίηση.