Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Το περί Καθορισμού των Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών που διατίθενται από τα Ειδικά Καταστήματα (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2014


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Το περί Καθορισμού των Προϊόντων-Υπηρεσιών που διατίθενται από τα Ειδικά Καταστήματα -Τροποποιητικό- Διάταγμα του 2014.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 6192,27Kb)