Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Έκδοση του περί Καθορισμού των Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών που διατίθενται από τα Ειδικά Καταστήματα Διάταγμα του 2006


Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 26 του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων Καταστημάτων Νόμου του 2006, έχει εκδώσει το επισυνημμένο Διάταγμα, που αναφέρεται ως το «περί Καθορισμού των Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών που διατίθενται από τα Ειδικά Καταστήματα Διάταγμα του 2006 (Κ.Δ.Π. 440/2006)

Το Διάταγμα έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 29.11.2006.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat KDP 440 2006.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 247,57Kb)