ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Διατάγματα για τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου, των τουριστικών περιοχών/ζωνών, των ωραρίων λειτουργίας και των αργιών των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτές


Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 27 των περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμων του 2006 και 2011 (Ν.155(Ι) του 2006, Ν. 69(Ι) του 2007 και Ν. 6(Ι) του 2011), αφού έλαβε υπόψη και τις εισηγήσεις των οικείων, για κάθε επαρχία, Συμβουλευτικών Επιτροπών, εξέδωσε Διατάγματα αναφορικά με τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου, των τουριστικών περιοχών/ζωνών, των ωραρίων λειτουργίας και των αργιών των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτές.

2. Η περίοδος εφαρμογής του ωραρίου λειτουργίας των τουριστικών καταστημάτων θα αρχίσει στις 01.04.2012 και θα λήξει στις 31.10.2012. Για την επαρχία Λευκωσίας η περίοδος θα παραταθεί μέχρι και τις 15.11.2012. Κατά τις εν λόγω περιόδους, σ’ όλες τις επαρχίες θα πρέπει να τηρούνται ως αργίες η Κυριακή και η Δευτέρα του Πάσχα και η 1η Μαΐου, ενώ στην επαρχία Λευκωσίας, επιπρόσθετα θα είναι αργίες και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και η 15η Αυγούστου.

3. Σ’ ότι αφορά τις τουριστικές περιοχές/ζώνες και το ωράριο λειτουργίας, ουσιαστικά, επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που ήταν σε ισχύ κατά το 2011. Για την Κυριακή, υπάρχει διαφοροποίηση για την επαρχία Λεμεσού, όπου τα καταστήματα κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο θα είναι κλειστά κατά την ημέρα αυτή. Τέλος, στην επαρχία Αμμοχώστου, το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας της Κυριακής με παράταση τόσο ως προς την έναρξη, όσο και ως προς τη λήξη του ωραρίου θα εφαρμόζεται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

4. Τονίζεται ότι οι διατάξεις των Διαταγμάτων και η συνεπακόλουθη επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων σε τουριστικές περιοχές/ζώνες, δεν επηρεάζει τους όρους εργοδότησης των υπαλλήλων, όπως αυτοί ρυθμίζονται από το Νόμο, τις οικείες συλλογικές συμβάσεις ή/και την πρακτική.

5. Σύμφωνα με το Νόμο, το ημερήσιο ωράριο των υπαλλήλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες και η εβδομαδιαία απασχόληση τις 38. Επίσης, η υπερωριακή απασχόληση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 ώρες ημερησίως και τις 8, συνολικά, εβδομαδιαίως. Η υπερωριακή αποζημίωση πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο στη βάση 1:2 για τα ελεύθερα πρωινά/απογεύματα, τις αργίες και τις Κυριακές και 1:1,5 για τις υπόλοιπες ημέρες.

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, πλήρες κείμενο των Διαταγμάτων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.


29.03.2012

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων