ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Θερινή Μεταμεσημρινή Ανάπαυση

Οι περί Βοηθών Καταστημάτων Νόμοι
(Κεφ. 185 και τροποποιητικοί Νόμοι του 1979 μέχρι 2003)


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, με βάση τη Νομοθεσία περί Βοηθών Καταστημάτων (Κεφ. 185 και τροποποιητικοί Νόμοι του 1979 μέχρι 2003), από την 15η Ιουνίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, θα είναι σε ισχύ η θερινή μεταμεσημβρινή ανάπαυση στα καταστήματα. Η θερινή μεταμεσημβρινή ανάπαυση τηρείται μεταξύ 2 μ.μ. και 5 μ.μ.

Σημειώνεται ότι η θερινή μεταμεσημβρινή ανάπαυση είναι υποχρεωτική για όλα τα καταστήματα, εκτός αυτών που εμπίπτουν εντός των τουριστικών περιοχών / ζωνών όπως αυτές καθορίστηκαν με Διατάγματα που εξέδωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


06 Ιουνίου 2005_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων