Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Θερινή Μεταμεσημρινή Ανάπαυση

Οι περί Βοηθών Καταστημάτων Νόμοι
(Κεφ. 185 και τροποποιητικοί Νόμοι του 1979 μέχρι 2003)


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, με βάση τη Νομοθεσία περί Βοηθών Καταστημάτων (Κεφ. 185 και τροποποιητικοί Νόμοι του 1979 μέχρι 2003), από την 15η Ιουνίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, θα είναι σε ισχύ η θερινή μεταμεσημβρινή ανάπαυση στα καταστήματα. Η θερινή μεταμεσημβρινή ανάπαυση τηρείται μεταξύ 2 μ.μ. και 5 μ.μ.

Σημειώνεται ότι η θερινή μεταμεσημβρινή ανάπαυση είναι υποχρεωτική για όλα τα καταστήματα, εκτός αυτών που εμπίπτουν εντός των τουριστικών περιοχών / ζωνών όπως αυτές καθορίστηκαν με Διατάγματα που εξέδωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


06 Ιουνίου 2005
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)