Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Διατάγματα για τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου, των τουριστικών περιοχών ζωνών / περιοχών και των ωραρίων των καταστημάτων που εμπίπτουν σ΄ αυτές


ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Λεωφόρος Βύρωνος 7
1463 Λευκωσία

14 Μαρτίου 2006

Διατάγματα για τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου,
των τουριστικών περιοχών ζωνών / περιοχών
και των ωραρίων των καταστημάτων που εμπίπτουν σ΄ αυτές


Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 21 των περί Βοηθών Καταστημάτων Νόμων, εξέδωσε Διατάγματα αναφορικά με τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου, των τουριστικών ζωνών / περιοχών και των ωραρίων των καταστημάτων που εμπίπτουν σ΄ αυτές. Τα Διατάγματα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ. 10.03.2006 και ολόκληρο το κείμενό τους είναι στο τμήμα Νομοθεσία της ιστοσελίδας μας (κάνετε κλικ εδώ).

Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στα Διατάγματα είναι οι ίδιες με αυτές που ίσχυσαν κατά την τουριστική περίοδο του 2005.

Με βάση τα Διατάγματα η τουριστική περίοδος ξεκινά στις 15.03.2006 και λήγει στις 15.11.2006, ενώ τα ωράρια και οι τουριστικές ζώνες / περιοχές καθορίστηκαν ως ακολούθως:

(1) Επαρχία Λευκωσίας

(α) Σε ολόκληρη την εντός των τειχών περιοχή του Δήμου Λευκωσίας θα εφαρμόζεται συνεχές ωράριο μέχρι και τις 10 μ.μ., από τη Δευτέρα μέχρι και τη Κυριακή, συμπεριλαμβανομένων των αργιών και των ημιαργιών.

(β) Σε ολόκληρη την περιοχή εντός των ορίων του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου, κατά τις Κυριακές θα εφαρμόζεται ωράριο μέχρι τις 2 μ.μ.

(2) Επαρχία Αμμοχώστου

Σε ολόκληρη την περιοχή εντός του Δήμου Αγίας Νάπας και στην περιοχή του Δήμου Παραλιμνίου που φαίνεται στον ειδικό χάρτη με αρ. 6411 (η τουριστική περιοχή του Δήμου) θα εφαρμόζεται συνεχές ωράριο μέχρι και τις 11 μ.μ. από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο και την Κυριακή μέχρι τις 7 μ.μ., συμπεριλαμβανομένων των αργιών και των ημιαργιών.

(3) Επαρχία Λάρνακας

(α) Στην περιοχή του εμπορικού κέντρου του Δήμου της Λάρνακας που φαίνεται στον ειδικό χάρτη 6471 και σε ολόκληρες τις περιοχές εντός των Κοινοτικών Συμβουλίων Ορόκλινης, Μενεού, Δρομολαξιάς και Πύλας θα εφαρμόζεται συνεχές ωράριο μέχρι και τις 11 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο και την Κυριακή μέχρι τις 7 μ.μ., συμπεριλαμβανομένων των αργιών και των ημιαργιών.

(β) Σε ολόκληρες τις περιοχές εντός των ορίων των Κοινοτικών Συμβουλίων Κιτίου, Περβολιών και Μαζωτού, κατά τις Κυριακές θα εφαρμόζεται ωράριο μέχρι τις 7 μ.μ.

(4) Επαρχία Λεμεσού

(α) Σε ολόκληρες τις περιοχές εντός των Δήμων Λεμεσού, Γερμασόγειας, Αγίου Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς, Κάτω Πολεμιδιών θα εφαρμόζεται συνεχές ωράριο μέχρι και τις 9.30 μ.μ. από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων των αργιών και των ημιαργιών.

(β) Στην περιοχή κατά μήκος του παραλιακού δρόμου από το ξενοδοχείο Holiday Inn μέχρι και το ανατολικό σύνορο του Κοινοτικού Συμβουλίου Παρεκκλησιάς και με πλάτος από την ακτογραμμή μέχρι και 50 μέτρα βόρεια του παραλιακού δρόμου εντός των ορίων του Δήμου Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας και από την ακτογραμμή μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας εντός των ορίων του Κοινοτικού Συμβουλίου Μουτταγιάκας, Αγίου Τύχωνα και Παρεκκλησιάς θα εφαρμόζεται συνεχές ωράριο μέχρι και τις 11 μ.μ. από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο και κατά τις Κυριακές μέχρι τις 10 μ.μ., συμπεριλαμβανομένων των αργιών και των ημιαργιών.

(5) Επαρχία Πάφου

(α) Σε ολόκληρες τις περιοχές εντός των ορίων των Δήμων Γεροσκήπου, Πέγειας και Πόλης Χρυσοχούς, σε ολόκληρες τις περιοχές εντός των Κοινοτικών Συμβουλίων Χλώρακας, Κισσόνεργας, Νέου Χωριού και στην περιοχή του Δήμου Πάφου που κατά μήκος της οδού Τάφοι των Βασιλέων από το σύνορο με το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας και μέχρι το σύνορο με το Κοινοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου και σε πλάτος μέχρι και την ακτογραμμή, θα εφαρμόζεται συνεχές ωράριο μέχρι και τις 10 μ.μ. από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή, συμπεριλαμβανομένων των αργιών και των ημιαργιών.

(β) Στην περιοχή του Δήμου Πάφου που δεν καθορίζεται πιο πάνω (ανατολικά της οδού Τάφοι των Βασιλέων) θα εφαρμόζεται ωράριο μέχρι και τις 9 μ.μ. από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο περιλαμβανομένων των αργιών, των ημιαργιών. Στην περιοχή αυτή, η θερινή μεταμεσημβρινή ανάπαυση είναι προαιρετική.

Εντός των πιο πάνω τουριστικών ζωνών / περιοχών, σε περίπτωση που αργίες συμπίπτουν με καθημερινές (Δευτέρα-Σάββατο), θα ισχύουν τα πιο πάνω ωράρια για τις καθημερινές και σε περίπτωση που αυτές συμπίπτουν με Κυριακή, θα ισχύουν τα πιο πάνω ωράρια για τις Κυριακές.

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις αφορούν μόνο τη λειτουργία των καταστημάτων και καμία από αυτές δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Βοηθών Καταστημάτων Νόμων και οποιασδήποτε άλλης εργατικής Νομοθεσίας.


14.03.2006

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)