Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Εργοδοτούμενοι που συμπληρώνουν τη συντάξιμη ηλικία (65 έτη) δεν έχουν δικαίωμα σε άλλη αποζημίωση ή/και πλεονασμό λόγω του τερματισμού της απασχόλησης τους. Δικαιούνται όμως προειδοποίηση για τερματισμό της απασχόλησης τους.