Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Προκήρυξη Διαγωνισμού με αρ. 2/2011 “Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας για υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Κυπριακής κοινωνίας σχετικά µε το πρόβλημα του χάσματος αμοιβών και δράσεων δημοσιότητας για σκοπούς προώθησης της υλοποίησης του Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών»


Προκήρυξη Διαγωνισμού με αρ. 2/2011 "Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας για υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Κυπριακής κοινωνίας σχετικά µε το πρόβλημα του χάσματος αμοιβών και δράσεων δημοσιότητας για σκοπούς προώθησης της υλοποίησης του Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο".

Πιο κάτω θα βρείτε τα Έγγραφα Διαγωνισμού, καθώς επίσης το Έντυπο Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού, το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνετε και αποστέλλετε στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, στην περίπτωση εκτύπωσης/λήψης των Εγγράφων, στ0 φαξ 22661977 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση parnou@dlr.mlsi.gov.cy. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του Εντύπου δεν θα ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες δυνατόν να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟ 20/04/2011 ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 9 ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΝΩΟΥΝ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ (ZIP FILE).`

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΙΣ 2 ΜΑΪΟΥ 2011 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΙΣ 13 ΜΑΪΟΥ 2011 ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)