ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Τιμαριθμικό Επίδομα Ιουλίου 2007


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 03.07.2007, το τιμαριθμικό επίδομα αυξάνεται ως ακολούθως:
  • Τιμαριθμικό Επίδομα: αυξάνεται σε 269,15% από 267,24%
  • Αύξηση Πραγματικών Μισθών: 0,52% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2007.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών φαίνεται στο αρχείο που επισυνάπτεται._______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων