Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Τιμαριθμικό Επίδομα Ιουλίου 2007


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 03.07.2007, το τιμαριθμικό επίδομα αυξάνεται ως ακολούθως:
  • Τιμαριθμικό Επίδομα: αυξάνεται σε 269,15% από 267,24%
  • Αύξηση Πραγματικών Μισθών: 0,52% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2007.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών φαίνεται στο αρχείο που επισυνάπτεται.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Τιμαριθμικό Επίδομα Ιούλιος 2007.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 672,07Kb)