Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για Συνέχιση Καταβολής της ΑΤΑ από τις ΕπιχειρήσειςΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επειδή τον τελευταίο καιρό το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γίνεται δέκτης παραπόνων εργαζομένων, για περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες προχώρησαν στη μη καταβολή στο προσωπικό τους της ΑΤΑ, όπως αυτή ισχύει από 1/1/2012, το Υπουργείο τονίζει ότι η συνέχιση, όπως μέχρι σήμερα, της καταβολής της ΑΤΑ αποτελεί μία από τις κύριες πρόνοιες της Συμφωνίας, η οποία επετεύχθη μεταξύ της ΟΕΒ και των Συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ, υπό την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 3/2/2012. Συγκεκριμένα, η συμφωνία προνοεί για το θέμα της ΑΤΑ ότι «η ΑΤΑ θα συνεχίσει να παραχωρείται κανονικά».

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκτιμά ότι η πιστή τήρηση των προνοιών της εν λόγω Συμφωνίας, θα συμβάλει ουσιαστικά στη διαφύλαξη της εργατικής ειρήνης και στην προσπάθεια που καταβάλλουν τόσο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και οι οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων, από κοινού, ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Ως εκ τούτου, καλεί όλους να σεβαστούν τη Συμφωνία.
_________________

28 Φεβρουαρίου 2012

22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)