Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Διατάγματα για τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου, των τουριστικών περιοχών/ζωνών, των ωραρίων λειτουργίας
και των αργιών των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτέςΤΕΣ 9.40.10.1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 27 των περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμων του 2006 και 2007 (Ν.155(Ι) του 2006 και Ν. 69(Ι) του 2007), αφού έλαβε υπόψη και τις εισηγήσεις των οικείων για κάθε επαρχία Συμβουλευτικών Επιτροπών, εξέδωσε Διατάγματα αναφορικά με τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου, των τουριστικών περιοχών/ζωνών, των ωραρίων λειτουργίας και των αργιών των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτές.

Σ’ ότι αφορά τις τουριστικές περιοχές/ζώνες και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, στα Διατάγματα επαναλαμβάνονται, ουσιαστικά, οι ρυθμίσεις που ήταν σε ισχύ κατά το 2008. Επισημαίνεται, όμως ότι, η τουριστική περίοδος φέτος θα αρχίσει στις 06.04.2009 και θα λήξει στις 31.10.2009.

Τονίζεται ότι οι διατάξεις των Διαταγμάτων και η συνεπακόλουθη επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων σε τουριστικές περιοχές/ζώνες, δεν επηρεάζει τους όρους εργοδότησης των υπαλλήλων, όπως αυτοί ρυθμίζονται από το Νόμο, τις οικείες συλλογικές συμβάσεις ή/και την πρακτική.

Σύμφωνα με το Νόμο, το ημερήσιο ωράριο των υπαλλήλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες και η εβδομαδιαία απασχόληση τις 38. Επίσης, η υπερωριακή απασχόληση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 ώρες ημερησίως και τις 8, συνολικά, εβδομαδιαίως. Η υπερωριακή αποζημίωση πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο στη βάση 1:2 για τα ελεύθερα πρωινά/απογεύματα, τις αργίες και τις Κυριακές και 1:1,5 για τις υπόλοιπες ημέρες.

Επιπρόσθετα, τα γενικά καταστήματα που εμπίπτουν στις τουριστικές περιοχές/ζώνες πρέπει να τηρούν ως αργίες την Κυριακή του Πάσχα, τη Δευτέρα του Πάσχα και την 1η Μαΐου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, το πλήρες κείμενο των Διαταγμάτων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράλληλα, τα Διατάγματα υπάρχουν στα αρχεία που φαίνονται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης

Σ’ ότι αφορά δημοσιεύσεις στον τύπο από επιχειρήσεις με βάση τις οποίες προτίθενται να λειτουργήσουν τα καταστήματά τους από 01.04.2009, το Υπουργείο τονίζει ότι οι ρυθμίσεις που διαλαμβάνονται στο Διάταγμα, θα τηρηθούν αυστηρά και σε περίπτωση που οποιαδήποτε επιχείρηση ή κατάστημα υλοποιήσει τέτοιες προθέσεις θα διωχθεί ποινικά.


30.03.2009


ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

CyprusFlightPass

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)