Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Τουριστικό Διάταγμα Επαρχίας Λεμεσού (Τροποποίηση)


Σε σχέση με τη λειτουργία των τουριστικών καταστημάτων στην επαρχία Λεμεσού, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, για σκοπούς εξυπηρέτησης της τουριστικής κίνησης, έχει επανεξετάσει το όλο θέμα λαμβάνοντας υπόψη νέα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν του κατά τις τελευταίες ημέρες.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το θέμα που ηγέρθη με τις αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι Λεμεσού, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρει ότι, ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής της επαρχίας Λεμεσού, η οποία είναι αρμόδια για να συμβουλεύει την Υπουργό σε σχέση με την έκδοση του οικείου Διατάγματος, το θέμα δεν είχε τεθεί από κανένα μέλος της. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αφού ενημερώθηκε σχετικά, διερεύνησε νομικά και, άλλως πως το όλο θέμα και αφού εξασφάλισε σχετικά στοιχεία από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, χωρίς χρονοτριβή, έκρινε ότι ενδείκνυται η αναπροσαρμογή του σχετικού Διατάγματος ώστε να καλύψει και τις ημέρες άφιξης των κρουαζιερόπλοιων.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχοντας πάντα ως κύριο γνώμονά την εξυπηρέτηση του σκοπού του Νόμου που είναι η ικανοποίηση των αναγκών των τουριστών, εξέδωσε τροποποιητικό Διάταγμα με βάση το οποίο τα τουριστικά καταστήματα στην τουριστική περιοχή Λεμεσού μπορούν να ανοίγουν κατά τις Κυριακές 9, 16 και 23 Μαΐου, 18 Ιουλίου, 8 Αυγούστου, 5, 12, 19 και 26 Σεπτεμβρίου και 3, 10 και 24 Οκτωβρίου 2010 ήτοι κατά τις ημερομηνίες άφιξης κρουαζιερόπλοιων στη Λεμεσό. Συγκεκριμένα, κατά τις ημερομηνίες αυτές τα τουριστικά καταστήματα μπορούν να λειτουργούν από τις 10 π.μ., αντί μετά τη 1 μ.μ.

22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)