ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


29-10-2012 - Διατάγματα για τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου, των τουριστικών περιοχών/ζωνών, των ωραρίων λειτουργίας και των αργιών των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτές


Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 27 των περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμων του 2006 και 2011 (Ν.155(Ι) του 2006, Ν. 69(Ι) του 2007 και Ν. 6(Ι) του 2011), αφού έλαβε υπόψη και τις εισηγήσεις των οικείων, για κάθε επαρχία, Συμβουλευτικών Επιτροπών, εξέδωσε τροποποιητικά Διατάγματα αναφορικά με τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου, των τουριστικών περιοχών/ζωνών, των ωραρίων λειτουργίας και των αργιών των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτές.

2. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε όπως η περίοδος εφαρμογής του ωραρίου λειτουργίας των τουριστικών καταστημάτων παραταθεί μέχρι και τις 30.11.2012. Ως εκ τούτου, για όλες τις επαρχίες, οι διατάξεις των υφιστάμενων Διαταγμάτων θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία αυτή.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, πλήρες κείμενο των τροποποιητικών Διαταγμάτων δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ. 26.10.2012.29.10.2012

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων