Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Τέθηκε σε ισχύ ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους, Νόμος του 2006


Τέθηκε σε εφαρμογή, με τη δημοσιεύση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (29.11.2006), ο νέος Νόμος που ρυθμίζει τη Λειτουργία των Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους. (Νόμος υπ. αρ. 155(Ι)/2006)

Αντίγραφο του σχετικού Νόμου είναι διαθέσιμο στο επισυνημμένο κείμενο.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat N 155(I) 2006.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 908,62Kb)