Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Νέο Διάταγμα Κατώτατου Μισθού με Αναδρομική Ισχύ από 1η Απριλίου 2009


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ανακοινώνει ότι έχει εκδοθεί το περί Κατωτάτων Μισθών (Πωλητές, Γραφείς, Νοσηλευτικοί Βοηθοί, Βοηθοί Παιδοκόμοι, Βοηθοί Βρεφοκόμοι, Σχολικοί Βοηθοί, Φρουροί και Φροντιστές) Διάταγμα του 2009 (Κ.Δ.Π 194/2009).

Με βάση το Διάταγμα, ο κατώτατος μισθός πρόσληψης ανέρχεται στα €791 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους οι οποίοι την 01.04.2009 είχαν πέραν των 6 μηνών υπηρεσία ανέρχεται στα €840 ευρώ. Ο κατώτατος ωριαίος μισθός που καταβάλλεται σε φρουρό ο οποίος εργοδοτείται στην Κύπρο είναι €4,35 ευρώ.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Διάταγμα έχει αναδρομική ισχύ από 01.04.2009 και το πλήρες κείμενό του μπορείτε να το βρείτε πιο κάτω.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word MINIMUM WAGE - 2009.doc (Μέγεθος Αρχείου: 1063,78Kb)