Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος τερματίζει με δική του πρωτοβουλία τη σχέση απασχόλησης με τον εργοδότη του, τότε πρέπει να δίδεται, γραπτώς, η πιο κάτω ελάχιστη προειδοποίηση:Εξαίρεση υπάρχει για τους εργοδοτούμενους στα ξενοδοχεία και τα κέντρα αναψυχής όπου δια νόμου δικαιούνται περίοδο προειδοποίησης έστω και αν εργάζονται λιγότερο από 6 μήνες ανάλογα με την περίοδο απασχόλησης τους.