Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat N 70(I) ΤΟΥ 2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2234,24Kb)